Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                  ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες: Θεός
Συλλογικό έργο
Κάκτος, 2009
Το Βιβλίο στη Βιβλιοθήκη μου
Τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες: Θεός
Βιβλίο Φιλοσοφία, Αρχαία ελληνική >> Θεός >> Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Για να γράψετε και εσείς την κριτική σας για αυτό το βιβλίο, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.
Σύνδεση Τώρα

  4
Ναι, θα το πρότεινα σε φίλο-η μου
16-09-2020 17:49
 

«Όσα είπαν οι Αρχαίοι Έλληνες περί Θεού» Εκδόσεις Κάκτος 2009 σελ. 341

Η σει­ρά αυ­τή εί­ναι μια προ­σπά­θεια να α­πο­δελ­τιω­θεί το ά­πει­ρο γνω­στι­κό υ­λι­κό της αρ­χαί­ας γραμ­μα­τεί­ας και να κα­τα­τα­χθεί κα­τά α­ντι­κεί­με­νο, σε μια θε­μα­το­λο­γί­α που καλύ­πτει τις πιο βα­σι­κές και σπου­δαί­ες α­πό τις έν­νοιες που θε­με­λί­ω­σε και μελέ­τη­σε η ελ­λη­νι­κή σκέ­ψη, α­ντλη­μέ­νες α­πό τις πε­ριο­χές της ι­στο­ρί­ας, της φιλο­σο­φί­ας, της πο­λι­τι­κής, της ε­πι­στή­μης, της τέ­χνης, της θρη­σκεί­ας, της δημό­σιας και ι­διω­τι­κής ζω­ής – με μια λέ­ξη, α­πό ό­λα ό­σα συ­νι­στούν τον Άν­θρω­πο, που α­γω­νί­ζε­ται για μια ζω­ή ά­ξια να τη ζει κα­νείς, σύμ­φω­να με το α­νυ­πο­χώ­ρητο αί­τη­μα του ελ­λη­νι­κού κό­σμου. Τα α­πο­σπά­σμα­τα που πα­ρα­τί­θε­νται κα­λύ­πτουν μια πε­ρί­ο­δο 12-15 αιώ­νων και κα­τα­χω­ρί­ζο­νται με χρο­νο­λο­γι­κή σει­ρά σε νε­ο­ελλη­νι­κή με­τά­φρα­ση. Φέρ­νουν, μά­λι­στα, τον ση­με­ρι­νό α­να­γνώ­στη σε ε­πα­φή με τα με­γά­λα κεί­με­να της αρ­χαιό­τη­τας και πα­ρα­κι­νούν για την πα­ρα­πέ­ρα εμ­βά­θυνσή του στον ελ­λη­νι­κό λό­γο.

Τα κείμενα αυτά μιλούν από μόνα τους στον σημερινό αναγνώστη , ο οποίος, καλείται να κρίνει και να συμπεράνει ο ίδιος .

Ο Θεός φέρνει σε πέρας τα πάντα .Όμηρος

Είναι πολύ δύσκολο ο θνητός να νικήσει τον Θεό. Όμηρος

Τη γλυκιά επιστροφή στην πατρίδα σου ζητάς, ένδοξε Οδυσσέα, μα οι θεοί θα σου την κάνουν δύσκολη. Όμηρος

Το παλαιότερο από τα όντα είναι ο θεός, διότι είναι αγέννητος .Το ωραιότερο δημιούργημα είναι ο κόσμος, διότι είναι έργο θεού. Θαλής

Ο όμηρος και ο Ησίοδος προσήψαν στους θεούς όλα όσα για τους ανθρώπους είναι ντροπές και ψόγος , πώς κλέβουν , μοιχεύουν και απατούν ο ένας τον άλλο. Ξενοφάνης

Αν τα βόδια , τ΄ άλογα ή τα λιοντάρια είχανε χέρια και μπορούσαν να ζωγραφίσουν και να πλάσουν έργα όπως οι άνθρωποι , θα ζωγράφιζαν τη μορφή των θεών τους τα άλογα σαν τη μορφή των αλόγων και τα βόδια σαν των βοδιών , και τα κορμιά των θεών τους θα τα έφτιαχναν ίδια ακριβώς με τα δικά τους σώματα . Ξενοφάνης

Τίποτα δεν ξεφεύγει απ΄ τον θεό, να το ξέρεις.  Ο θεός μας παρακολουθεί και όλα τα μπορεί. Κλήμης Αλεξανδρεύς

Ο Παρμενίδης λέει ότι το ακίνητο, πεπερασμένο και σφαιροειδές είναι θεός.

Όποιος ελπίζει πως οι πράξεις του μένουν κρυφές απ΄ τον θεό, γελιέται. Πίνδαρος

Τι είναι ο θεός. Το παν. Πίνδαρος

Ίσα τα άλλα οι θεοί τα έδωσαν στους θνητούς , τα καταραμένα γεράματα και τη νιότη. Θεόγνις

Για τους θεούς δεν γνωρίζω ούτε ότι υπάρχουν ούτε ότι δεν υπάρχουν ούτε πως είναι στη μορφή. Είναι πολλά εκείνα που εμποδίζουν τη γνώση , τόσο η αβεβαιότητα όσο και η συντομία της ανθρώπινης ζωής. Διογένης Λαέρτιος

Τη δύναμή σου , Δία, ποιος αλαζόνας άνθρωπος θα γονατίσει; Αντιγόνη του Σοφοκλή

Αλίμονο , πόσο γρήγορα αναποδογυρίζει ο θεός την ευτυχία των ανθρώπων. Μελέαγρος -Ευριπίδης

Ο φόβος της οργής των θεών πρέπει να συγκρατεί τους ανθρώπους . Πλάτων

Ο θεός άφησε ελεύθερους όλους τους ανθρώπους , η φύση δεν προόρισε κανένα για δούλο. Αλκιδάμας

Ο Επίκουρος πιστεύει ότι από τις ονειροφαντασίες άντλησαν οι άνθρωποι την έννοια του θεού.

Ο Αναξαγόρας είπε ότι ο θεός είναι νους που δημιουργεί τον κόσμο.

Ο Δημόκριτος είπε ότι ο θεός είναι νους σε φωτιά σφαιροειδή.

Ο Διογένης, ο Κλεάνθης και Οινοπίδης είπαν ότι είναι η ψυχή του κόσμου.

Ο Ηράκλειτος είπε ότι είναι περιοδικό αιώνιο πυρ.

Ο Ζήνων ο Στωικός είπε ότι είναι ο πύρινος νους του κόσμου.

Ο Μέλισσος και ο Ζήνωνας είπαν ότι είναι το ένα, το παν, το μόνο, το παντοτινό και το άπειρο.

Καταφύγιο είναι οι θεοί για τους θνητούς ανθρώπους . Αγνώστου τραγικού

Ορισμένοι φιλόσοφοι , όπως ο Διαγόρας από τη Μήλο, ο Θεόδωρος από την Κυρήνη και ο Ευήμερος από την Τεγέα , λένε πως δεν υπάρχουν καθόλου θεοί.

 

                                   Γράφει:  Ο Κώστας Τραχανάς

 

 

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το σχόλιο;  
Ναι
  /  
Όχι
  

Όλες οι σχέσεις του βιβλίου
Το ακολουθούν
0
Το έχουν
0
Το θέλουν
0
Αγαπημένο τους
0
Το δανείζουν
0
Το δάνεισαν
0
Το δανείστηκαν
0
Το διάβασαν
0
Το διαβάζουν
0
Το χαρίζουν
0
Το ανταλλάσσουν
0
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Χορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα