Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                  ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Kaiafa - Gkmpanti, M.
Συγγραφέας (Author) Υπεύθυνος Σειράς (Series editor) Επιμελητής (Editor) Εισηγητής (Introduction)Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας
Καζανάς, Αλέξανδρος-Τιμόθεος
2019
Όπλα
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
2017
Λαθρεμπορία
Αδάμου, Ουρανία
2017
Προσωπικά δεδομένα 2017
Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων
Συλλογικό έργο
2016
Το κυπριακό δίκαιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Ν. 69 (Ι)/2015 περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής όπως ισχύει μετά τους Τροποποιητικούς Νόμους 194 (Ι)/2015 και 92 (Ι)/2016
Τροκάνας, Θεόδωρος Δ.
2016
Στοιχεία ενωσιακού ποινικού δικαίου και της ενσωμάτωσής του στην ελληνική έννομη τάξη
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2016
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
Συλλογικό έργο
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2015
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
Συλλογικό έργο
2015
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012)
Συλλογικό έργο
2013
Ιατρική ευθύνη και αμέλεια
(Αστική, ποινική)
Συλλογικό έργο
2013
Επίκαιρα ζητήματα περιουσιακού ποινικού δικαίου
Συλλογικό έργο
2012
Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη"
Συλλογικό έργο
2012
Επίκαιρα ζητήματα ιατρικού δικαίου
Συλλογικό έργο
2012
Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική
Πρακτικά 9ου Ελληνογερμανικού Συμποσίου
Συλλογικό έργο
2011
Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και συνθήκη της Λισσαβώνας
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2011
Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας
Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου
Συλλογικό έργο
2011
Ιατρική ευθύνη στην πράξη
Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας
Συλλογικό έργο
2010
Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2010
Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2009
Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία
Γενικό μέρος ΠΚ - Ειδικό μέρος ΠΚ - Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2009
Λαθρεμπορία
Αδάμου, Ουρανία
2009
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι 2009
Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων
Συλλογικό έργο
2009
Ποινική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνική νομοθεσία
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2008
Ποινικό δίκαιο και Άρειος Πάγος
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2008
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2007
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Όπλα
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Σάκκουλας Αντ. Ν., 2007
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Όπλα
ΣΤ΄ συμπλήρωμα
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2007
Ειδικοί ποινικοί νόμοι: πνευματική ιδιοκτησία (με κινητά φύλλα)
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Σάκκουλας Αντ. Ν., 2006
Ειδικοί ποινικοί νόμοι: πνευματική ιδιοκτησία (με κινητά φύλλα)
Έβδομο συμπλήρωμα
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2006
Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
Συλλογικό έργο
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2006
Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση)
Συλλογικό έργο
2006
Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση
Συλλογικό έργο
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2006
Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση
Συλλογικό έργο
2006
Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2006
Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία
Γενικό μέρος ΠΚ - Ειδικό μέρος ΠΚ - Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2006
Competence communautaire et imposition des sanctions penales pour violation du droit communautaire 2005
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Άρθρα 264-289 ΠΚ
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2005
Ποινικό δίκαιο
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005
Ποινικό δίκαιο
Επιτομή γενικού μέρους: Άρθρα 1-49 ποινικού κώδικα
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
2005
Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005
Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών
Κλασικοί και επίκαιροι προβληματισμοί
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2005
Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Σάκκουλας Αντ. Ν., 2005
Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Αλλοδαποί - Λαθρεμπορία - Ναρκωτικά - Όπλα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2005
Ποινικό δίκαιο
Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο: Πρακτικά ημερίδας, 26 Νοεμβρίου 2003
2004
Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σημαντικές όψεις και προοπτικές εξέλιξης
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2003
Ποινικός κώδικας και ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Νομική Βιβλιοθήκη, 2003
Ποινικός κώδικας και ποινικοί νόμοι
Συμπλήρωμα: Έως Ν3090/2002
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2003
Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Αλλοδαποί, λαθρεμπορία, ναρκωτικά, όπλα, πνευματική νομοθεσία
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2002
Αλλοδαποί
Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
2001
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Άρθρα 264-289 ΠΚ
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
1999
Εξωτερική και εσωτερική αμέλεια στο ποινικό δίκαιο
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
1994
Έννοια και προβληματική των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
1987
Συνεργάστηκε με...
1999, Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε. (Manoledakis, Ioannis E.), Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Άρθρα 264-289 ΠΚ, Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Υπεύθυνος Σειράς
2001, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Αλλοδαποί, Ειδικοί ποινικοί νόμοι, Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Σάκκουλας Αντ. Ν. Αλλοδαποί
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
2007, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, , Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Νομική Βιβλιοθήκη Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
2002, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Ειδικοί ποινικοί νόμοι, Αλλοδαποί, λαθρεμπορία, ναρκωτικά, όπλα, πνευματική νομοθεσία, Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Σάκκουλας Αντ. Ν. Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
2004, Νάσκου - Περράκη, Παρούλα (Naskou - Perraki, Paroula), Ποινικό δίκαιο, Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο: Πρακτικά ημερίδας, 26 Νοεμβρίου 2003, , Σάκκουλας Αντ. Ν. Ποινικό δίκαιο
Νάσκου - Περράκη, Παρούλα
Επιμελητής
Αλεξιάδης, Στέργιος Α.
Εισηγητής
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Εισηγητής
2005, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Centre of International and European Economic Law), Competence communautaire et imposition des sanctions penales pour violation du droit communautaire, , , Σάκκουλας Αντ. Ν. Competence communautaire et imposition des sanctions penales pour violation du droit communautaire
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Φορέας

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Υπεύθυνος Σειράς

Ποινικό δίκαιο
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Ποινικό δίκαιο
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Υπεύθυνος Σειράς
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Επιμελητής
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Συγγραφέας

Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία Σάκκουλας Αντ. Ν.

Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας

Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
Συλλογικό έργο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Υπεύθυνος Σειράς
Πέτρου, Ι.
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Συγγραφέας
Ταρλατζής, Βασίλης
Συγγραφέας
Παπαχρίστου, Θανάσης Κ.
Συγγραφέας
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Συγγραφέας
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας

Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση
Συλλογικό έργο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Υπεύθυνος Σειράς
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
2008, Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ. (Margaritis, Lampros Ch.), Ποινικό δίκαιο και Άρειος Πάγος, , Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Νομική Βιβλιοθήκη Ποινικό δίκαιο και Άρειος Πάγος
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Υπεύθυνος Σειράς
2009, Μπιτζιλέκης, Νικόλαος Ε. (Bitzilekis, Nikolaos E.), Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, , Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων
Μπιτζιλέκης, Νικόλαος Ε.
Συγγραφέας
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2009, Αδάμου, Ουρανία (Adamou, Ourania ?), Λαθρεμπορία, , Αδάμου, Ουρανία, Νομική Βιβλιοθήκη Λαθρεμπορία
Αδάμου, Ουρανία
Συγγραφέας
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
2009, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, , , Νομική Βιβλιοθήκη Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Επιμελητής
2010, Φουντεδάκη, Κατερίνα (Fountedaki, Katerina), Ιατρική ευθύνη στην πράξη, Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Ιατρική ευθύνη στην πράξη
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Επιμελητής
Παπαδοπούλου, Λίνα (Τριανταφυλλιά)
Επιμελητής
Γώγος, Κωνσταντίνος Ε.
Επιμελητής
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2010, Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ. (Margaritis, Lampros Ch.), Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη, , Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία, Νομική Βιβλιοθήκη Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Υπεύθυνος Σειράς
2011, Prittwitz, Cornelius (Prittwitz, C.), Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, Πρακτικά 9ου Ελληνογερμανικού Συμποσίου, Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική
Prittwitz, Cornelius
Επιμελητής
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2011, Συλλογικό έργο (Collective Work), Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας, Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, Συλλογικό έργο, Σαββάλας Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Γώγος, Κωνσταντίνος Ε.
Συγγραφέας
Γαρυπίδης, Νίκος
Συγγραφέας
Βαρσακέλης, Νικόλαος
Συγγραφέας
Ασπάσιος, Δημήτριος
Συγγραφέας
Αναστασιάδης, Γεώργιος Ολ.
Συγγραφέας
Αθανασιάδου, Ozeni
Συγγραφέας
Μανιτάκης, Αντώνης Ν., 1944-
Επιμελητής
Δεληγκιαούρη, Αναστασία
Συγγραφέας
Δουράκης, Γιώργος Β.
Συγγραφέας
Ζώρας, Κώστας Λ.
Συγγραφέας
Καμτσίδου, Ιφιγένεια
Συγγραφέας
Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.
Συγγραφέας
Μανιτάκης, Αντώνης Ν., 1944-
Συγγραφέας
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Συγγραφέας
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Συγγραφέας
2012, Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Γ. (Anagnostopoulos, Ilias G.), Επίκαιρα ζητήματα περιουσιακού ποινικού δικαίου, , Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Επίκαιρα ζητήματα περιουσιακού ποινικού δικαίου
Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Γ.
Εισηγητής
Παύλου, Στέφανος Κ.
Εισηγητής
Τσιρίδης, Πολυχρόνης Π.
Εισηγητής
Παπαδαμάκης, Αδάμ Χ.
Εισηγητής
Αδάμπας, Βασίλειος
Εισηγητής
Τσόγκας, Λάμπρος
Εισηγητής
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Ηρειώτη, Ιωάννα
Εισηγητής
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Εισηγητής
2012, Παπασιώπη - Πασιά, Ζωή (Papasiopi - Pasia, Zoi), Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη", , Συλλογικό έργο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη"
Παπασιώπη - Πασιά, Ζωή
Συγγραφέας
Ιντζεσίλογλου, Νίκος
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Παύλου, Στέφανος Κ.
Συγγραφέας
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Συγγραφέας
Παπαδαμάκης, Αδάμ Χ.
Συγγραφέας
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας
2012, Συλλογικό έργο (Collective Work), Επίκαιρα ζητήματα ιατρικού δικαίου, , Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Επίκαιρα ζητήματα ιατρικού δικαίου
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Συγγραφέας
Σκούρτης, Χ.
Συγγραφέας
Χατζηκώστας, Κωνσταντίνος, νομικός
Συγγραφέας
2013, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012), Συλλογικό έργο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Υπεύθυνος Σειράς
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2013, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Ιατρική ευθύνη και αμέλεια, (Αστική, ποινική), Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Ιατρική ευθύνη και αμέλεια
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Επιμελητής
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Δ.
Επιμελητής
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Επιμελητής
Τάσκος, Νίκος
Επιμελητής
Ταρλατζής, Βασίλης
Επιμελητής

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
Συλλογικό έργο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Υπεύθυνος Σειράς
2016, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Το κυπριακό δίκαιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Ν. 69 (Ι)/2015 περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής όπως ισχύει μετά τους Τροποποιητικούς Νόμους 194 (Ι)/2015 και 92 (Ι)/2016, Τροκάνας, Θεόδωρος Δ., Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Το κυπριακό δίκαιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
Υπεύθυνος Σειράς
Τροκάνας, Θεόδωρος Δ.
Συγγραφέας
2016, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, , Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
Μπιτζιλέκης, Νικόλαος Ε.
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2017, Μηλαπίδου, Μαρία Μ. (Milapidou, Maria M. ?), Προσωπικά δεδομένα, , , Νομική Βιβλιοθήκη Προσωπικά δεδομένα
Μηλαπίδου, Μαρία Μ.
Επιμελητής
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Γιαννακούλα, Αθηνά
Επιμελητής
2017, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Όπλα, , Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ, Νομική Βιβλιοθήκη Όπλα
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Πολυζωΐδου, Βάγια
Συγγραφέας
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Συγγραφέας
2017, Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ (Symeonidou - Kastanidou, Elisavet), Λαθρεμπορία, , Αδάμου, Ουρανία, Νομική Βιβλιοθήκη Λαθρεμπορία
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς
Αδάμου, Ουρανία
Συγγραφέας
2019, Καζανάς, Αλέξανδρος-Τιμόθεος (Kazanas, Alexandros-Timotheos ?), Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας, , Καζανάς, Αλέξανδρος-Τιμόθεος, Νομική Βιβλιοθήκη Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας
Καζανάς, Αλέξανδρος-Τιμόθεος
Συγγραφέας
Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ελισάβετ
Υπεύθυνος Σειράς

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Χορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα