Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
 

Το Bookia αναζητά μόνιμους συνεργάτες σε κάθε πόλη τής χώρας για την ανάδειξη τής τοπικής δραστηριότητας σχετικά με το βιβλίο.

Γίνε συνεργάτης τού Bookia στη δημοσίευση...

- Ρεπορτάζ.
- Ειδήσεις.
- Αρθρογραφία.
- Κριτικές.
- Προτάσεις.

Επικοινωνήστε με το Bookia για τις λεπτομέρειες.
«Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού», της Αλεξάνδρας Σουλαδάκη

Γράφει: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος

Τρίτη 17/5ου - 8:00' μμ
Παρουσίαση βιβλίου στο Cine Δεξαμενή, στο Κολωνάκι

Το βιβλίο «Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού».
H συγγραφέας Αλεξάνδρα Σουλαδάκη.
Οι Εκδόσεις Επίκεντρο.

Οι εκ­δό­σεις Επίκεντρο παρουσιάζουν την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της Αλεξάνδρας Σουλαδάκη:

Το βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζουν:

Ποι­ή­μα­τα δι­α­βάζει η ηθο­ποι­ός, Κο­ρί­να Θε­ο­δω­ρί­δου.

Τη συ­ζή­τη­ση συ­ντο­νί­ζει ο Εκ­δό­της & Συγ­γρα­φέ­ας, Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος.

«Γράψε την #κριτική σου στο Bookia!»
Σχολίασε στο Bookia αυτό το βιβλίο και γενικά τα βιβλία που διαβάζεις! (μάθε πως). Βοήθησε να αναδειχθούν τα βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν.

Αλεξάνδρα Σουλαδάκη, της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού, εκδόσεις Επίκεντρο

Μια έκρη­ξη συ­ναι­σθη­μά­των που ξε­κί­νη­σε το 1982, κο­ρυ­φώ­θη­κε το 2006 και συ­νε­χί­στη­κε μέ­χρι σή­με­ρα για να απο­τυ­πω­θεί σ' αυτήν την ποιητική συλ­λο­γή, ντυ­μέ­νη με τα υπέροχα σκί­τσα του τα­λα­ντού­χου Βα­σί­λη Αγγελόπουλου γι­α­τί η ζωή μας θέλει χρώ­μα και τέ­χνη...

Η Αλεξάνδρα Σουλαδάκη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να με κα­τα­γω­γή από την Βά­χλια Γορ­τυ­νί­ας του νο­μού Αρ­κα­δί­ας. Το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της ζω­ής της το πέ­ρα­σε και συ­νε­χί­ζει να το περ­νά στην Κρή­τη. Είναι μη­χα­νι­κός έρ­γων Πο­λι­τι­κού Μη­χα­νι­κού Αρ­χι­τέ­κτο­να της Σχο­λής Δο­ξι­ά­δη, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη και γε­νι­κά ανή­συ­χη, της αρέ­σει να γρά­φει, να δι­α­βά­ζει, να ζω­γρα­φί­ζει, να μα­γει­ρεύει κι όλα αυτά με­τα­ξύ Αθη­νών, Αρ­κα­δί­ας και Κρή­της... Τη βρί­σκου­με στο Donna.gr, στο CNA.gr του Αγίου Νι­κο­λάου, στον Αθή­να 9,84 σε έν­θε­το της εκ­πο­μπής «Άλ­λα Νέα» και στο σά­ιτ www.athina984.gr, επί­σης κά­θε Πα­ρα­σκευή στην εφη­με­ρί­δα Φι­λε­λεύ­θε­ρος με μια δι­α­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση κει­μέ­νου και συ­ντα­γής. Πα­ντρε­μέ­νη με τον Γι­άν­νη Σου­λα­δά­κη, έχει δυο κό­ρες, την Βα­σι­λι­κή, την Μα­ρία και τρεις εγ­γο­νές την Αλε­ξάν­δρα, την Αν­θή και την Μα­ρι­άν­να.

____________
Το Live Streaming παρέχεται με την υποστήριξη του Bookia και της Streamia.

 
 
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα