Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Το Βιβλίο στη Βιβλιοθήκη μου
Αρχές και πρότυπα μάνατζμεντ για τη δημόσια διοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Διεθνείς τάσεις και ευρωπαϊκή προσέγγιση
Βιβλίο Δημόσιο δίκαιο >> Διοικητικό δίκαιο >> Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή

Συγγραφέας: Κριεμάδης, Αθανάσιος (Kriemadis, Athanasios) Χρηστάκης, Μιχαήλ (Christakis, Michail)
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN Εκδότης Έτος έκδοσης
978-960-272-660-0 Νομική Βιβλιοθήκη 2009
Σχήμα Τόμοι Σελίδες
- - 296
Το βιβλίο "Αρχές και Πρότυπα Μάνατζμεντ για τη Δημόσια Διοίκηση και τους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς" προσεγγίζει τη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων του νέου Διεθνοποιημένου Περιβάλλοντος. Το ζήτημα που εγείρεται είναι πως μπορεί να οργανωθεί η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και οι μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με βάση αρχές και πρότυπα Μάνατζμεντ εμπνευσμένα από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Στο κλίμα αυτό, εξετάζεται η θέση που η Δημόσια Διοίκηση κατέχει στο σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον, καθώς επίσης η αναγκαιότητα για Μεταρρυθμίσεις όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στον αντίποδα του Διεθνούς Περιβάλλοντος βρίσκονται τα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιδράσεις που αυτή δέχτηκε αφενός από θεσμικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως είναι η Κοινή Αγορά και ο Κοινός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και αφετέρου από ευρωπαϊκές αξίες όπως η ανάγκη για σύγκλιση των συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση της Κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην στρατηγική της Λισσαβόνας σε σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση και τους στόχους που αυτή έθεσε για μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια, υπό το πρίσμα της συγκεκριμενοποίησης εξετάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αφορούσαν στη Δημόσια Διοίκηση σε διάφορες χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και οι Μεταρρυθμίσεις και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Ομοίως, η Δημόσια Διοίκηση τίθεται στο κέντρο σύγχρονων τάσεων και αξιών που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, την κοινωνία των πολιτών και την διοίκηση με γνώση. Επειδή όμως, απλή προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας χωρίς προτάσεις περαιτέρω αναβάθμισης των συστημάτων διοίκησης δε νοείται, παρατίθενται ολοκληρωμένες προτάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση, που στοχεύουν στην παράθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης σύγχρονου Μάνατζμεντ με επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, συνεχή κατάρτιση και αξιολόγησή του με παράλληλη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος.

Κατόπιν, υπό τη μορφή χρονολογίου παρουσιάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Η ανάγκη για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων Μάνατζμεντ στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης εξυπηρετείται με την εφαρμογή μοντέλων διοικητικής οργάνωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας (ΕΜΔΑ) του οργανισμού European Foundation for Quality Management, που υπαγορεύει τις θεμελιώδεις αρχές διοικητικής αριστείας για τους δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Επίσης, αναλύονται οι σύγχρονες πρακτικές Μάνατζμεντ σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που αφορούν στον στρατηγικό προγραμματισμό τους, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και το μοντέλο αυτοαξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Εξάλλου, παρουσιάζονται τα σύγχρονα βραβεία διοικητικής αριστείας, όπως είναι το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας και το Βραβείο Ποιότητας των Αμερικανικών Δημοσίων Οργανισμών ενώ εξετάζεται η Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπως το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης το 2000 (ISO 9001:2000). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης παρατίθενται ομοίως το ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για οργανισμούς και ανώτατα στελέχη, ενώ χρηστικό εργαλείο αποτελούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των δημοσίων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Συζήτηση γενικά για το βιβλίο
Σημείωση: Εδώ συζητάμε γενικά για το βιβλίο, δεν είναι ο χώρος τής βαθμολόγησης ή της κριτικής μας για το βιβλίο.
Όλες οι σχέσεις του βιβλίου
Το ακολουθούν
0
Το έχουν
0
Το θέλουν
0
Αγαπημένο τους
0
Το δανείζουν
0
Το δάνεισαν
0
Το δανείστηκαν
0
Το διάβασαν
0
Το διαβάζουν
0
Το χαρίζουν
0
Το ανταλλάσσουν
0
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα