Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Βασιλάκης, Αντώνης Σ.
Vasilakis, Antonis
Συγγραφέας (Author)Συνεργάστηκε με...
0, Αδάμ, Κώστας (Adam, Kostas), Κνωσός, Μυθολογία, ιστορία, οδηγός του αρχαιολογικού χώρου, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Κνωσός
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) (Archaeological Receipts Fund), Knossos, Mythology, History, Guide to the Archaeological Site, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Καψαμπέλη, Δάφνη
Μεταφραστής
0, Ledeboer, Willem (Ledeboer, W.), Knossos, Mythologie, geschiedenis, gids voor het archeologische terrein, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Ledeboer, Willem
Μεταφραστής
Schoorel, A. M.
Μεταφραστής
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) (Archaeological Receipts Fund), Cnosso, Mitologia, storia, guida alla zona archeologica, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Cnosso
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Rapacciuolo - Strani, Maria Angela
Μεταφραστής
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Γιαννέλος, Γιάννης (Giannelos, Giannis), Knossos, Mythologie, Geschichte, Fuhrer Durch die Archaologische Ausgrabungsstatte, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Σκυλίτση - Saibel, Εύα
Μεταφραστής
0, Schoorel, A. M. (Schoorel, A. M.), Knossos, Mythologie, geschiedenis, gids voor het archeologische terrein, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Schoorel, A. M.
Μεταφραστής
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Ledeboer, Willem
Μεταφραστής
0, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) (Archaeological Receipts Fund), Κνωσός, Μυθολογία, ιστορία, οδηγός του αρχαιολογικού χώρου, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Κνωσός
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) (Archaeological Receipts Fund), Knossos, Mythologie, Geschichte, Fuhrer durch die Ausgrabungstatte, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
0, Αδάμ, Κώστας (Adam, Kostas), Cnosso, Mitologia, storia, guida del sito archeologico, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Cnosso
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) (Archaeological Receipts Fund), Cnossos, Mythologie, histoire, guide du site archeologique, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Cnossos
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
0, Αδάμ, Κώστας (Adam, Kostas), Knossos, Mythology, History, Guide to the Archaeological Site, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Knossos
Αδάμ, Κώστας
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ)
Φωτογράφος
0, Schoorel, A. M. (Schoorel, A. M.), Archeologisch museum Irakleio, Gids voor de bezoeker, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Archeologisch museum Irakleio
Schoorel, A. M.
Μεταφραστής
Στεφανάκη, Χρ.
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Ledeboer, Willem
Μεταφραστής
0, Στεφανάκη, Χρ. (Stefanaki, Chr. ?), Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, Οδηγός του επισκέπτη, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου
Στεφανάκη, Χρ.
Φωτογράφος
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Στεφανάκη, Χρ. (Stefanaki, Chr. ?), Museo archeologico di Iraklion, Guida del visitatore, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Museo archeologico di Iraklion
Στεφανάκη, Χρ.
Φωτογράφος
Σιμιακάκη, Ιλαρία
Μεταφραστής
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
0, Γιαννέλος, Γιάννης (Giannelos, Giannis), Musee archeologique d' Herakleion, Guide pour le visiteur, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Musee archeologique d' Herakleion
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Στεφανάκη, Χρ.
Φωτογράφος
0, Γιαννέλος, Γιάννης (Giannelos, Giannis), Herakleion Archaeological Museum, Visitor's Quide, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Herakleion Archaeological Museum
Γιαννέλος, Γιάννης
Φωτογράφος
Στεφανάκη, Χρ.
Φωτογράφος
Hardy, David A.
Μεταφραστής
0, Schurmann, Wolfgang (Schurmann, Wolfgang), Minoisches Kreta, Vom Mythos zur Geschichte: Archaologischer Fuhrer, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Minoisches Kreta
Schurmann, Wolfgang
Μεταφραστής
0, Pipart, Jasmine (Pipart, Jasmine), La Crete minoenne, Du mythe a l' histoire: Guide archeologique, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος La Crete minoenne
Pipart, Jasmine
Μεταφραστής
0, Zuzzi - Συμεωνίδη, Σάντρα (Zuzzi - Symeonidi, Santra), Creta minoica, Dal mito alla storia: Guida archeologica, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Creta minoica
Zuzzi - Συμεωνίδη, Σάντρα
Μεταφραστής
0, Hardy, David A. (Hardy, David A.), Minoan Crete, From Myth to History: Archaeological Guide, Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Αδάμ - Πέργαμος Minoan Crete
Hardy, David A.
Μεταφραστής
2005, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Η μεγάλη επιγραφή με τον κώδικα των νόμων στη Γόρτυνα, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Η μεγάλη επιγραφή με τον κώδικα των νόμων στη Γόρτυνα
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2005, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Die Gresse Inschrift des Gesetzeskodex von Gortyn, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Die Gresse Inschrift des Gesetzeskodex von Gortyn
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2005, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), La grande inscrizione del codice di leggi ti Gortina, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions La grande inscrizione del codice di leggi ti Gortina
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2005, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), La grande inscription du code de lois de Gortyne, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions La grande inscription du code de lois de Gortyne
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2005, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), The Great Inscription of The Law Code of Gortyn, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions The Great Inscription of The Law Code of Gortyn
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Κρήτη, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Κρήτη
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Kreta, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Kreta
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Crete, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Crete
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Crete, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Crete
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
Τσάκου, Ευαγγελία
Μεταφραστής
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Kreta, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Kreta
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Kreta, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Kreta
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), Creta, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions Creta
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
2008, Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος) (Stefanakis, Christos (Chrysostomos) ?), KP??, , Βασιλάκης, Αντώνης Σ., Mystis Editions KP??
Στεφανάκης, Χρήστος (Χρυσόστομος)
Φωτογράφος
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα