Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007
Georgakopoulos, Leonidas N.
Συγγραφέας (Author) Υπεύθυνος Σειράς (Series editor) Επιμελητής (Editor) Εισηγητής (Introduction)Συνεργάστηκε με...
2004, Στίγκας, Θεόδωρος (Stigkas, Theodoros), Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας, , , Νομική Βιβλιοθήκη Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας
Στίγκας, Θεόδωρος
Επιμελητής
1999, Λεκέας, Σωκράτης Γ. (Lekeas, Sokratis G. ?), Ειδικοί αστικοί νόμοι, Γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, , Νομική Βιβλιοθήκη Ειδικοί αστικοί νόμοι
Λεκέας, Σωκράτης Γ.
Επιμελητής
1998, Τσικουρή, Μαρίνα (Tsikouri, M.), Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, , , Νομική Βιβλιοθήκη Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης
Τσικουρή, Μαρίνα
Επιμελητής
1996, Γιαννοπούλου, Έλενα (Giannopoulou, Elena), Δίκαιο αξιογράφων, , , Νομική Βιβλιοθήκη Δίκαιο αξιογράφων
Γιαννοπούλου, Έλενα
Επιμελητής
1996, Παπαδογάμβρου, Βούλα (Papadogamvrou, Voula), Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, , , Νομική Βιβλιοθήκη Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Παπαδογάμβρου, Βούλα
Επιμελητής
1996, Βαφειάδου, Παναγιώτα Β. (Vafeiadou, Panagiota V.), Πτώχευση και εξυγίανση, , , Νομική Βιβλιοθήκη Πτώχευση και εξυγίανση
Βαφειάδου, Παναγιώτα Β.
Επιμελητής
Γιαννοπούλου, Έλενα
Επιμελητής
1997, Τσικουρή, Μαρίνα (Tsikouri, M.), Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, , , Νομική Βιβλιοθήκη Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης
Τσικουρή, Μαρίνα
Επιμελητής
Παπαδογάμβρου, Βούλα
Επιμελητής
1998, Γιαννοπούλου, Έλενα (Giannopoulou, Elena), Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, , , Νομική Βιβλιοθήκη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Γιαννοπούλου, Έλενα
Επιμελητής
1999,   Συλλογικό έργο (), Law 2190/1920 and Law 3190/1955, , Συλλογικό έργο, Νομική Βιβλιοθήκη Law 2190/1920 and Law 3190/1955
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
1999, Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ. (Dryllerakis, Ioannis K.), Επενδυτικά κίνητρα, , , Νομική Βιβλιοθήκη Επενδυτικά κίνητρα
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Επιμελητής
1998, Μηνούδης, Μιχαήλ Γ. (Minoudis, Michail G.), Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία, , Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Εμπορικός νόμος και εμπορική νομοθεσία
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Συγγραφέας
2000, κ.ά. (et al.), Τα δικαιώματα του ανθρώπου, Η διακήρυξη του 1789: Η διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών, 1948: Η διακήρυξη της Ευρώπης, 1950: Η διακήρυξη του Ελσίνκι, 1965: Η Χάρτα του 1977, Συλλογικό έργο, Ευθύνη Τα δικαιώματα του ανθρώπου
κ.ά.
Συγγραφέας
Laski, Harold J.
Συγγραφέας
Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., 1930-2017
Συγγραφέας
Huxley, Aldous Leonard, 1894-1963
Συγγραφέας
Μαρίνος, Τάσος Ν.
Συγγραφέας
Βλάχος, Γεώργιος Κ.
Συγγραφέας
Καργάκος, Σαράντος Ι., 1937-2019
Συγγραφέας
Maritain, Jacques
Συγγραφέας
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948
Συγγραφέας
Τσάτσος, Κωνσταντίνος, 1899-1987
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2004, Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν. (Michalopoulos, Georgios N.), Δίκαιο εταιριών, Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, προσωπικές: Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 2837/2000 και 2842/2000, , Νομική Βιβλιοθήκη Δίκαιο εταιριών
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Επιμελητής
2005, Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ. (Dryllerakis, Ioannis K.), Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, Κωδικοποιημένος νόμος 703/77, , Νομική Βιβλιοθήκη Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Επιμελητής
1988, Αργυριάδης, Άλκης Α. (Argyriadis, Alkis A.), Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, , , Σάκκουλας Αντ. Ν. Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Υπεύθυνος Σειράς
κ.ά.
Εισηγητής
Beier, Friedrich - Karl
Εισηγητής
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Εισηγητής
2001, Χρυσάνθης, Χρήστος Σ. (Chrysanthis, Christos S.), Τραπεζική νομοθεσία, Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλ, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Τραπεζική νομοθεσία
Χρυσάνθης, Χρήστος Σ.
Συγγραφέας
2001, Χρυσάνθης, Χρήστος Σ. (Chrysanthis, Christos S.), Τραπεζική νομοθεσία, Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλ, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Τραπεζική νομοθεσία
Χρυσάνθης, Χρήστος Σ.
Συγγραφέας
2001, Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ. (Sotiropoulos, Georgios D. ?), Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου, Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας
2001, Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ. (Sotiropoulos, Georgios D. ?), Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου, Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας
2000, Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ. (Sotiropoulos, Georgios D. ?), Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου, Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας
0, Χρυσάνθης, Χρήστος Σ. (Chrysanthis, Christos S.), Τραπεζική νομοθεσία, Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλ, Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Τραπεζική νομοθεσία
Χρυσάνθης, Χρήστος Σ.
Συγγραφέας
2002, Στίγκας, Θεόδωρος (Stigkas, Theodoros), Βιομηχανική ιδιοκτησία, , , Νομική Βιβλιοθήκη Βιομηχανική ιδιοκτησία
Στίγκας, Θεόδωρος
Επιμελητής
2003, Στίγκας, Θεόδωρος (Stigkas, Theodoros), Πνευματική ιδιοκτησία, Σχόλια, νομολογία, , Νομική Βιβλιοθήκη Πνευματική ιδιοκτησία
Στίγκας, Θεόδωρος
Επιμελητής
2004, Μηνούδης, Μιχαήλ Γ. (Minoudis, Michail G.), Εμπορική νομοθεσία, , Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Νομική Βιβλιοθήκη Εμπορική νομοθεσία
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Συγγραφέας
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας
2004, κ.ά. (et al.), Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη, , Συλλογικό έργο, Σάκκουλας Αντ. Ν. Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη
κ.ά.
Συγγραφέας
Γαβράς, Στέφανος Ι.
Συγγραφέας
Αντάπασης, Αντώνης Μ.
Συγγραφέας
Αθανασίου, Λία Ι.
Συγγραφέας
Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη Χ.
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Β Ιδιωτικού Δικαίου
Φορέας
1993, Κωτσόπουλος, Θάνος (Kotsopoulos, Thanos ?), Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή, Τιμής και αγάπης επιχείρημα, Συλλογικό έργο, Ευθύνη Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή
Κωτσόπουλος, Θάνος
Συγγραφέας
Ποταμίτης, Δημήτρης, 1945-2003
Συγγραφέας
Βαρβέρης, Γιάννης, 1955-2011
Συγγραφέας
Μάτσας, Νέστορας, 1930-2012
Συγγραφέας
Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., 1930-2017
Συγγραφέας
Τσάτσος, Κωνσταντίνος, 1899-1987
Συγγραφέας
Άγγελος Τερζάκης
Συγγραφέας
Φωτέας, Παναγιώτης
Συγγραφέας
Δημόπουλος, Ντίνος, 1921-2003
Συγγραφέας
Φραγκόπουλος, Θεόφιλος Δ., 1923-1998
Συγγραφέας
Χορς, Μαρία
Συγγραφέας
Χατζηαργύρη, Ελένη
Συγγραφέας
Γλέζος, Πέτρος
Συγγραφέας
Παλλάντιος, Μενέλαος
Συγγραφέας
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας
2010, Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ. (), Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ, (Άρθρα 1-15β), Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ
Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ.
Επιμελητής
2012, Πέτρος, Ζήσης, 1903-1970 (Petros, Zisis, 1903-1970 ?), Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης, Εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011, Συλλογικό έργο, Καλλιγράφος Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης
Πέτρος, Ζήσης, 1903-1970
Συγγραφέας
Ελεφάντης, Άγγελος Γ., 1936-2008
Συγγραφέας
Δούμπης, Ιάσων
Συγγραφέας
Δημητρακόπουλος, Νικόλαος, 1864-1921
Συγγραφέας
Γούναρης, Δημήτριος, 1867-1921
Συγγραφέας
Γέμτος, Πέτρος Α.
Συγγραφέας
Γαβριηλίδης, Βλάσης, 1848-1920
Συγγραφέας
Βέλλης, Γεώργιος
Συγγραφέας
Βαμβέτσος, Αλέξανδρος, 1890-1971
Συγγραφέας
Αποστολίδης, Γιώργος, επίτιμος δικηγόρος
Συγγραφέας
Αναστασόπουλος, Δημήτρης, δικηγόρος
Συγγραφέας
Αμπλιανίτης, Κωνσταντίνος
Συγγραφέας
Αδαμόπουλος, Γιάννης, δικηγόρος
Συγγραφέας
Τσούκας, Παναγιώτης Κ.
Επιμελητής
Συλλογικό έργο
Συγγραφέας


``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα